วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อาจารย์ชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย ประจำปี 2560 โดยมี นายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต้องการสร้างความสุข ให้กับผู้มีส่วนเก ...

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม -------------------------  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย  -------------------------  กิจกรรม  ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยหน่วยพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  นวดแผนโบราณ  กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมสาธิตการผลิตวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสันทนาการ บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ------------------ ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.