มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา “เอ้เทียนยามมื้อแลง เบิ่งสีแสง เมืองแคมของ” ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม (หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จัง ...

     สัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พบกับกิจกรรม - นิทรรศการ "คอรัปชันในประเทศไทยและนานานชาติ" - บรรยายเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เชิญร่วมประกวด / แข่งขัน - ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาไ ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.