เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรีย์  จิรัคคกุล  เเละนางสาวประภาภรณ์ เทตวงษ์  ได้พานักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานที่ การประปาส่วนภูมิภาค  จ.หนองคาย เพื่อเพิ่มเติมหาความรู้ด้านการผลิตน้ำ เพื่อให้มีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคของประชากร ภาพ / ข่าว &nbs ...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าคราม  ในงาน “Creative Karm Exclusive Clothes สร้างสรรค์คราม สามถิ่นอัตลักษณ์”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2559 ณ อัศวรรณช๊อปปิ้งคอมแพลกซ์ 1 อำ ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.