ขอเชิญ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ"

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ"
สามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ www.nongkhai-culture.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ 042-413247-8
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
>> ดาวโหลด <<