กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560

กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.00 น.    กิจกรรม บวงสรวงสิ่งศักสิทธิ์ในวิทยาเขตหนองคาย
เวลา 10.30 น.    ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ โรงยิมวิทยาเขตหนองคาย
เวลา 12.00 น.    บุคลากรวิทยาเขตหนองคายรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเพรียงกัน ณ โรงยิมวิทยาเขตหนองคาย
เวลา 13.00 น.    กิจกรรม Big Cleaning
เวลา 16.00 น.    ปิดกิจกรรม

การแต่งกาย      :   ชุดสุภาพสีดำ
ติดต่อสอบถาม   :   โทร ๐-๔๒๔๑ – ๕๖๐๐