ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12
ตามที่มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” พร้อมเงินรางวัล หนึ่งล้านบาทสำหรับบถคลทั่วไป และ หนึ่งแสนบาท สำหรับประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดยสามารถดูรายละเอียด และ Download แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอโครงการ
และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.itprincessaward.com, http://frit.or.th/
หรือจัดส่งทางอีเมลล์ Boss_parinya@scb.co.th และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ 
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 20 โซนซี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900