ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ โครงการนักเรียนในเขตจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด