ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=968
ประกาศ เลื่อนกำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จากเดิมคือวันที่ 21-23 ก.ค. 2560  ** เป็นวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ** ปล.ส่วนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มาทำการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 24


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=966
ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานประกวดภาพด้านจิตรกรรม ในหัวข้อ " ออมศิลป์ ใต้ร่มบารมี " เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -----------------

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=960
 ประกาศ  ------------------------------ เลือนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นวันจันทร์ที 10 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 น. เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ของผู้เข้าสมัครรับคัดเลือกเข้าศึกษาเนื่องจากวันสุดท้ายของการสมัคร ตามประกา

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=940
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษแล้วตั้งแต่วันนี้-7 ก.ค.60 ------------------------- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 7 ก.ค.60 อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป .  กรอกใบสมัครได้ที่ &g

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=943
ดาวโหลดแบบฟอร์ม https://admissions.kku.ac.th/Main/checkform_admissions *หมายเหตุ  นำแนบฟอร์มการตรวจร่างกายมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ที่ 23 มิถุนายน 2560

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=931
โครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5 มูลนิธิเอสซีจีชวนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ร่วม Show Pow โชว์พลังทำความดีกับโครงการเยาวชน คนทำดีปีที่ 5 ชิงเงินสนับสนุนสูงสุด 100,000 บาท มูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เพียงรวมตัวกัน 5 ค

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=928
กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.) กำหนดจัด โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ” หรือ ส.ทร. เพื่อใช้เป็นโลโก้ในการประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ทร. กิจกรรมการประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเค

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=908
 ประชาสัมพันธ์  " ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 " # วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 # ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ1 # มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  วันสุดท้ายส่งบทคัดย่อและเรื่องเ


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=895
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2560" มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ------------------------ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งขบวนแห่ ณ วัดศรีเจริญ (เซเว่นฯ หนองเดิ่น) ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ------------------------ กำหนดการ 7.3


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=891
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12 ตามที่มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รั

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=883
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "องค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนักศึกษา สามารถเลือกตั้งล่วงหน้า ได้ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ (อคร.เก่า) และสามารถเล

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=857
  เปิดรับสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 สมัครออนไลน์ได้ที่เว็ป >> CLICK <<  

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=873
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม -------------------------  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย  -------------------------  กิจกรรม  ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยหน่วยพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดสอบสมรรถภาพทางก

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=870
กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.    กิจกรรม บวงสรวงสิ่งศักสิทธิ์ในวิทยาเขตหนองคาย เวลา 10.30 น.    ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ โรงยิมวิทยาเขตหนองคาย เวลา 12.00 น.    บุ


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=860
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนชาย และหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี ทั่วประเทศ ซ

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=871
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และเรียนอย่างไรให้มีความสุข" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร และ รศ.พรชัย สุนทรพันธ์ ณ ห้องประชุมอเนกปร