ข่าวประชาสัมพันธ์
slide show
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีอายุ ตั้งแต่ 20 – 50 ปี เข้ารับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

เข้ารับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตารางการให้บริการ วันที่ ระดับชั้น หมายเหตุ 21 ตุลาคม 2557 ชั้นปีที่ 2 (และปี 1 ที่มี อายุ 20 ปีขึ้นไป) คณาจารย ... ข่าวสำหรับนักศึกษา
slide show
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2557

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2557 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการธนาคารจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในหัวข้อ “โค ... สมัครงาน
ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
  จดหมายข่าว


ปีที่ 6  ฉบับที่ 74
  สถิติผู้เยี่ยมชม
  

Today
44
Yesterday
232
This Month
5,174
Last Month
7,098
This Year
79,225
Last Year
98,800
  เริ่ม 16 ส.ค. 2555