ข่าวประชาสัมพันธ์
slide show
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีผลงานมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกฎหมาย ในเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษ ... ข่าวสำหรับนักศึกษา
slide show
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานรูปแบบ Singha BizCourse

   ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานรูปแบบ Singha BizCourse กับบริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ระหว่าวันที่ 25 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ Singha ... สมัครงาน
ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
  วิดีโอคลิป

  จดหมายข่าว


ปีที่ 7  ฉบับที่ 85
  สถิติผู้เยี่ยมชม
  

Today
225
Yesterday
299
This Month
0
Last Month
9,765
This Year
30,440
Last Year
96,084
  เริ่ม 16 ส.ค. 2555