ข่าวประชาสัมพันธ์
slide show
ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศเข้าร่วมงาน UK University Fair 2015

BRIT-Education UK และ McDucationเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน UK University Fair ครั้งที่2 ประจำปี 2015 ซึ่งเป็นงานแนะแนวสำหรับผู้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในUK ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในประเทศไทยเป็นงานเดียวที่นักเรียนสามารถพบกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลั ... ข่าวสำหรับนักศึกษา
slide show
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานรูปแบบ Singha BizCourse

   ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานรูปแบบ Singha BizCourse กับบริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ระหว่าวันที่ 25 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ Singha ... สมัครงาน
ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
  จดหมายข่าว


ปีที่ 7  ฉบับที่ 80
  สถิติผู้เยี่ยมชม
  

Today
318
Yesterday
269
This Month
7,841
Last Month
7,047
This Year
7,841
Last Year
96,084
  เริ่ม 16 ส.ค. 2555