ข่าวประชาสัมพันธ์
slide show
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาทุนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เอกสารการสมัครประกอบด้วย 2.      ใบรายงานผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา แผนที่แสดง ... ข่าวสำหรับนักศึกษา
slide show
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วย มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความยินดีจะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่ นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มูลค่าทุนการศึกษาละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยนักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัค ... สมัครงาน
ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
  จดหมายข่าว


ปีที่ 6  ฉบับที่ 72
  สถิติผู้เยี่ยมชม
  

Today
246
Yesterday
268
This Month
4,914
Last Month
14,319
This Year
64,596
Last Year
98,800
  เริ่ม 16 ส.ค. 2555