ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย ร่วมบริจาคโลหิต  
ปรับปรุง: 2014-01-28 10:24:52

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงอาหาร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ