1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย “150 วิทยาศาสตร์ไทย” 16-18 สิงหาคม 2561
2 พิธีถวายพานพุ่มพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม 2561
3 การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-18 สิงหาคม 2561
4 การโชว์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 16-18 สิงหาคม 2561
5 การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร 16-18 สิงหาคม 2561
6 การโชว์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การประมง 16-18 สิงหาคม 2561
7 การโชว์นวัตกรรมด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย 16-18 สิงหาคม 2561
8 การสาธิตการผสมเครื่องดื่ม 16 สิงหาคม 2561
10.00-15.30 น.
9 บรรยายพิเศษ “เส้นทางสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน” 16 สิงหาคม 2561
13.00-16.00 น.
10 กิจกรรมลูกโป่งอาเซียน 16-17 สิงหาคม 2561
11 การสาธิตการทำขนมไทยและเบเกอรี่ 17 สิงหาคม 2561
09.30-15.30 น.
12 กิจกรรมศาลจำลอง 17 สิงหาคม 2561
1 การแข่งขันฟุตซอล 17-18 สิงหาคม2561
2 การแข่งขันประกวดการจัดตู้ปลาระดับมัธยมต้น 16-17 สิงหาคม 2561
3 การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ (Infographic) ระดับมัธยมต้น 16 สิงหาคม 2561
4 การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ (Infographic) ระดับมัธยมปลาย 16 สิงหาคม 2561
5 การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ 16 สิงหาคม 2561
6 การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (ROV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17 สิงหาคม 2561
7 การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (ROV) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 สิงหาคม 2561
8 โครงการแข่งขันโต้วาทีทางนิติศาสตร์ 17 สิงหาคม 2561
9 ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “กล้วย” ระดับมัธยมปลาย 17 สิงหาคม 2561
10 การประกวดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 17 สิงหาคม 2561
11 การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา 16 สิงหาคม 2561
12 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระะดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 สิงหาคม 2561
13 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 17 สิงหาคม 2561