1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
2 พิธีถวายพานพุ่มพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
3 การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
4 การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
5 การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมง 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
6 การโชว์นวัตกรรมด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
7 การสกัด "ดีเอ็นเอ" อย่างง่าย 15 สิงหาคม 2562
09.00-15.30 น.
รายละเอียด
8 วิทยาศาสตร์หรรษา
"บิงโกแร่ธาตุ"
15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
9 วิทยาศาสตร์หรรษา
- เป่าลูกโป่งหรรษา
- เทียนดับได้ไงนะ
- น้ำใสๆเปลี่ยนไปแล้ว
- เมื่อเราอยู่คนละชั้น
- มหัศจรรย์ฟองสบู่
15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
10 กล้องจุลทรรศน์หรรษา "โลกของสิ่งเล็กๆ" 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
11 พับกระดาษแบบโอริงามิ 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
12 โครงการ “การนำเสนอวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ” 15 – 16 สิงหาคม 2562
09.00-15.30 น.
รายละเอียด
13 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ "Science Show" 15-16 สิงหาคม 2562
10.00-14.00 น.
รายละเอียด
14 สาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
"Satit Aerobic dance"
15-16 สิงหาคม 2562
11.00-12.00 น.
รายละเอียด
15 สาธิตการทำขนมไทย 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-15.00 น.
รายละเอียด
16 เยี่ยมชมแปลงสาธิตธรรมะเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15 สิงหาคม 2562
09.00-16.00 น.
รายละเอียด