1 แข่งขันฟุตซอลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคัพ ครั้งที่ 14
- ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
15-18 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
2 ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562
13.00-15.00 น.
รายละเอียด
3 ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
4 การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562
09.00-13.00 น.
รายละเอียด
5 การประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562
09.00-13.00 น.
รายละเอียด
6 การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ ROV
- ระดับมัธยมศึกษา
15 สิงหาคม 2562
9:00 – 16:00 น.
รายละเอียด
7 การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ SPEED DRIFTER
- ระดับมัธยมศึกษา
16 สิงหาคม 2562
9:00 – 16:00 น.
รายละเอียด
8 การประกวดตกแต่งตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562
09.00-16.00 น.
รายละเอียด
9 ประกวดแฟ้มสะสมผลงาน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(สมัครและส่งผลงานภายในวันที่31 กรกฎาคม 2562)
15 สิงหาคม 2562 (เข้ารับรางวัล)
รายละเอียด
10 การประกวดถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ "วิถีอิสาน"
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
11 การประกวดถ่ายคลิปวิดีโอนําเที่ยว หัวข้อ "วิถีอิสาน"
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
12 การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ศิลปศาสตร์ มข วนค"
- ระดับปริญญาตรี (รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย)
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
13 ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์หัวข้อ "หนูน้อยวิทยาศาสตร์"
- ระดัยประถมศึกษาปีที่ 1-3
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
14 ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์หัวข้อ "วิทยาศาสตร์น่ารู้"
- ระดัยประถมศึกษาปีที่ 4-6
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
15 Cover Dance Competition
- ไม่จำกัดอายุ และเพศ
16 สิงหาคม 2562
10.00-12.00 น.
รายละเอียด
16 ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์กว้างไกลประเทศไทยก้าวหน้า"
- ระดัยมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
17 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินไกล 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-16.00 น.
รายละเอียด
18 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน 15-16 สิงหาคม 2562
09.00-16.00 น.
รายละเอียด