ตรวจสอบผลการแข่งขัน

# กิจกรรม

1

การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินไกล

2

การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์

ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

3

การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์

ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

4

การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

5

การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

6

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

7

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

8

ตอบปัญหาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

9

ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

10

Business Challenge Skill

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

11

แข่งขันฟุตซอลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคัพ ครั้งที่ 14

- ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

12

ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

13

ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

14

การประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

15

การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ ROV

- ระดับมัธยมศึกษา

16

การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ SPEED DRIFTER

- ระดับมัธยมศึกษา

17

การประกวดตกแต่งตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

18

ประกวดแฟ้มสะสมผลงาน

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(สมัครและส่งผลงานภายในวันที่31 กรกฎาคม 2562)

19

การประกวดถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ "วิถีอิสาน"

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

20

การประกวดถ่ายคลิปวิดีโอนําเที่ยว หัวข้อ "วิถีอิสาน"

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

21

Cover Dance Competition

- ไม่จำกัดอายุ และเพศ

22

ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์หัวข้อ "หนูน้อยวิทยาศาสตร์"

- ระดัยประถมศึกษาปีที่ 1-3

23

ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์หัวข้อ "วิทยาศาสตร์น่ารู้"

- ระดัยประถมศึกษาปีที่ 4-6

24

ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์กว้างไกลประเทศไทยก้าวหน้า"

- ระดัยมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

25

การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

26

การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ศิลปศาสตร์ มข วนค"

- ระดับปริญญาตรี (รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย)

27

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

*โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น

28

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

*โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น

29

การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน