ตรวจสอบรายชื่อ

# กิจกรรม หน่วยงาน
1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินไกล สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
2 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
3 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
4 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
5 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
6 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
7 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
8 ตอบปัญหาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
9 ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
10 Business Challenge Skill
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะบริหารธุรกิจ
11 แข่งขันฟุตซอลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคัพ ครั้งที่ 14
- ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
12 ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
13 ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
14 การประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
15 การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ ROV
- ระดับมัธยมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
16 การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ SPEED DRIFTER
- ระดับมัธยมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
17 การประกวดตกแต่งตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
18 ประกวดแฟ้มสะสมผลงาน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(สมัครและส่งผลงานภายในวันที่31 กรกฎาคม 2562)
คณะศิลปศาสตร์
19 การประกวดถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ "วิถีอิสาน"
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์
20 การประกวดถ่ายคลิปวิดีโอนําเที่ยว หัวข้อ "วิถีอิสาน"
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์
21 Cover Dance Competition
- ไม่จำกัดอายุ และเพศ
คณะบริหารธุรกิจ
22 ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์หัวข้อ "หนูน้อยวิทยาศาสตร์"
- ระดัยประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
23 ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์หัวข้อ "วิทยาศาสตร์น่ารู้"
- ระดัยประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
24 ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์กว้างไกลประเทศไทยก้าวหน้า"
- ระดัยมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
25 การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
26 การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ศิลปศาสตร์ มข วนค"
- ระดับปริญญาตรี (รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย)
คณะศิลปศาสตร์
27 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
*โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น
คณะศิลปศาสตร์
28 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
*โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น
คณะศิลปศาสตร์
29 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย