รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดถ่ายคลิปวิดีโอนําเที่ยว หัวข้อ "วิถีอิสาน"
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นางสาวพรรพสา โสภา
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
2 นางสาวทัณฑิกา วันทอง
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
3 นายธีรเทพ แสงประกาย
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู
4 นายคุณานนต์ เครือแสง
หนองนางพิทยาคม หนองคาย
5 นางสาวสิรินภา สังโวรี
โรวพระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย