รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักย์ ทองเอี่ยม ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต อาจารย์อภิรดี มิ่งวงศ์ กรรมการและเลขานุการชมรม STRONG และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดามร คำไตรย์ โค้ชชมรม STRONG ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกhttp://bit.ly/2QDYG7Aโครงการเด็กดีมีที่เรียนhttp://bit.ly/2Nc0vGw  ...