รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ด้วย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อมุ่งหวังให้มีการเตรียมตัวในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การยื่นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการยื่นจดลิขสิทธิ์ โดย คุณจิราภรณ์ ...

WORKSHOP ON ESTABLISHING AN AGRICULTURE LAW STUDIES PROGRAM: TRAINING...

อัพเดท: 02 ธันวาคม 2562 ดู 54 ครั้ง