การเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางของ จ. หนองคาย

          ทิศเหนือ จดแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ทิศใต้ จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
          ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครพนม 
          ทิศตะวันตก จดจังหวัดเลย
 
          จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอบึงกาฬ อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเซกา อำเภอท่าบ่อ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอสังคม อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล กิ่งอำเภอบุ่งคล้า กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอสระใครและกิ่งอำเภอรัตนวาปี 

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
          อำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 42 กิโลเมตร
          อำเภอโพนพิสัย ระยะทาง 45 กิโลเมตร
          อำเภอศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 57 กิโลเมตร
          อำเภอสังคม ระยะทาง 95 กิโลเมตร
           อำเภอสระใคร ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังสถานที่ใกล้เคียง
          จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 51 กิโลเมตร
          จังหวัดเลย ระยะทาง 202 กิโลเมตร
          จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 210 กิโลเมตร
          จังหวัดนครพนม ระยะทาง 303 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 042)
          สำนักงานจังหวัด 411-778
          ประชาสัมพันธ์จังหวัด 412-110
          ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          เขต 5 จ.อุดรธานี 325-406-7
          ตำรวจท่องเที่ยว 1155
          ตำรวจทางหลวง 420-093
          สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 411-021 , 411-071
          สถานีขนส่งจังหวัด 411-612
          ไปรษณีย์จังหวัด 411-521
          รพ.หนองคาย 411-360 , 411-366
          รพ.โพนพิสัย 471-204-5
          รพ.บึงกาฬ 491-162-3
          รพ.เซกา 489-099
          รพ.พรเจริญ 487-099
          รพ.ปากคาด 481-099-100
          รพ.บึงโขงหลวง 489-008
          รพ.ท่าบ่อ 431-015
          รพ.ศรีเชียงใหม่ 451-125
          รพ.สังคม 441-051
          รพ.ศรีวิไล 497-099

รถยนต์ 
          จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร

รถไฟ 
          การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010,0 2223 7020 www.railway.co.th สถานีรถไฟหนองคาย โทร. 0 4241 1592

รถโดยสารประจำทาง 
          บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) โทร. 0 2936 2852-66 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดหนองคาย เช่น 407 พัฒนา โทร. 0 2992 3475-8 , 0 4241 1261 ชาญทัวร์ จำกัด โทร. 0 2618 7418, 0 4241 2195 บารมีทัวร์ โทร. 0 2537 8249, 0 4246 0345 เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0253 , 0 4246 1067 www.transport.co.th

เครื่องบิน 
          นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ.การบินไทย โทร. 1566,0 2628 2000 , 0 2356 1111 www.thaiairways.com หรือ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com