การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์)

  1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดจะนี้จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหอพักนักศึกษา

และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการหอพักนักศึกษาและทางเว็บไซต์ : https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/30sehtF

  1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62 (นักศึกษาใหม่)

เปิดจองห้องพักออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 25 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ : https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm  (จองห้องแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 62 รายงานตัวเข้าหอพักในวันพุทธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/2Q7g4Qg

ใบสมัครสำหรับนักศึกษารหัส 62 : https://bit.ly/2YMIoup

  1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาช่วง “Summer”

เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2562 กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องพัฒนานักศึกษา

ชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

และเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะทำการปิดปรับปรุงหอพักที่ 1 (หญิง) และหอพักที่ 2 (ชาย) จึงจะเปิดให้บริการหอพักในช่วงซัมเมอร์เฉพาะหอ 3 เท่านั้น

*สำหรับนักศึกษาหญิงที่พักอาศัยในหอพักที่ 1 ต้องการพักในช่วงซัมเมอร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าพักในช่วงเรียนซัมเมอร์ โดยที่ทำการหอพักจะจัดให้เข้าพักในหอพักที่ 3

**สำหรับหอพักชายจะปิดให้บริการในช่วงซัมเมอร์ กรุณาขนย้ายสิ่งของออกจากหอพักชั่วคราว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  : งานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49830 – 31 (ในเวลาราชการ)

ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษา 61 หรือน้อยกว่า