มข.วนค.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดย Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทุกท่าน ด้วยสำนักงานบริหารร่วมกับกองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดย Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล "" The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (MEXT) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มี 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 - 12.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร (สามารถเลือกช่วงเวลาการอบรมได้) ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา และอยากทำงานร่วมกับองค์กรญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งด้วยการแสกน QR CODE ด้านล่างพร้อมกรอกรายละเอียดการสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมติดตต่อสอบถามได้ที่งานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร (พี่ยุทธ) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น สมัครกันมาเยอะๆนะครับ เจ้าของภาษามาอบรมด้วยตนเอง

ลงทะเบียนสมัคร : https://forms.gle/UPukaL9ZCBTi1kV46

☎️ติดต่อสอบถาม :
หน่วยวิเทศน์สัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป ชั้น 1
อาคารสำนักงานบริหาร
โทรศัพท์ 042 415612
----------------------------------
#NKC #KKU