ขอเชิญศิษย์เก่า มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมงานคืนสู่เหย้า "NKC KKU REUNION" 26 ตุลาคม 2562