ประชาสัมพันธ์ มข.วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ มข.วิทยาเขตหนองคาย #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 4 คณะ / 14 สาขา / 1,126 ที่นั่ง 
---------------------------
#เปิดรับสมัคร วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

รอบ #PORTFOLIO

1. โครงการรับตรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(เกรดเฉลี่ย 2.5)
2. โครงการผู้มีศักยภาพสูง
(PORTFOLIO + เรียงความ)
3. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณภาพ จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

4 คณะ / 14 สาขา / 1,126 ที่นั่ง
#คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ
Link >> https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject/41

#คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ
Link >> https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject/43

#คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ
Link >> https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject/42

#คณะศิลปศาสตร์
รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ
Link >> https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject/44

#รายละเอียดการเปิดรับสมัครโครงการต่างๆ
https://admissions.kku.ac.th/

แล้วมาเป็นครอบครัว มข.วิทยาเขตหนองคาย ด้วยกันนะ 

---------------------------
#NKC #KKU #DEK63 #เรียนไหนดี #ทีมวนค