ประชาสัมพันธ์กำหนดการการเข้าหอพักและชำระเงินค่าหอพักนักศึกษา มข.วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563