ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1568

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" ระดับจังหวัด ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาทคุณสมบัติ- เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ/อายุ- สมัครได้ทั้งในนามบุคคลหรือทีมไม่เกิน 3 คนกติกา- เนื้อหาคลิปวิดีโอห

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1563

ตรวจสอบรายชื่อรับเงินคืนและดาวโหลดใบสำคัญรับเงิน download : https://drive.google.com/drive/folders/1qQSlfa_NsL1v_CB1PKh-PKLUzG6mLoCy?usp=sharing

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1562

รายงานตัวเข้าศึกษา ได้ที่ : https://reg.kku.ac.th/ผู้สมัครสนใจติดต่อหอพักใน ติดต่อสอบถาม นายวรชาติ แก้วพิภพ โทรศัพท์ 081-975-4096

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1559

1. คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์2. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ3. คณะบริหารธุรกิจ4. คณะศิลปศาสตร์

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1558

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.newgenhugbaankerd.com/?fbclid=IwAR3so4udP_J7t3JuJawVsd2EoWMOuXwtbv9q46VaMdty7va9DMUj5CdnE_U

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1556

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย (20%)(หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (1/2563) เท่านั้น)ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน : https://drive.google.com/file/d/1kF8CnUOp_kaewXinwKe3

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1544

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 1. สาขานิติศาสตร์ 0-4245-5600 ต่อ 492152. ดร.ปรมาภรณ์ วีรพันธ์ 095-4640-174 (Prmprnwrpn@gmail.com)ส่งใบสมัครได้ที่ : Suntareebu@kku.ac.th

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1543

      ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (ฉบับที่ 8/2563) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก โดยม

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1542

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารบำรุงสำเร็จ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์จะรับสมัครประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารว่าง และอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอน

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1539

สมัครได้ทาง >> https://smart.nkc.kku.ac.th./edorm สมัครได้ทาง >> https://smart.nkc.kku.ac.th./edorm

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1537

ระหว่างวันที่ 7 - 27  เมษายน 2563 หน่วยการเงิน งานคลังและพัสดุปิดให้บริการด้านการรับ – จ่ายเงินตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 2/2563 เรื่องมาตรการการให้บริการด้านการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่

https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1517

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกhttp://bit.ly/2QDYG7Aโครงการเด็กดีมีที่เรียนhttp://bit.ly/2Nc0vGw