เปิดรับสมัครแล้ว!

1. โครงการผู้มีศักยภาพสูง

รอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีเรียงความขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาและ Portfolio 10 หน้า โดยคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

2. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

นศ.คณะสหวิทยาการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ 64

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณสามแยกสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ถนนเฉลิมพระเกียรติ จ. หนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ นำนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ ชุดเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ สร้างสีสัน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสหวิทยาการเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 (โควตา มข.) ประจำปีการศึกษา 2564

  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 2 (โควตา มข.) เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 - 11 เม.ย. 2564  สมัคร >>> CLICK โดยเปิดรับ จำนวน 700 ที่นั่ง จำนวน 14 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ