แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน “U2T for BCG Hackathon 2022

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน “U2T for BCG Hackathon 2022 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการขับคลื่อนเศรษฐกิจและสัมคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG&rdqu

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้ง 2 ประจำปี 2565

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้ง 2 ประจำปี 2565 ศูนย์สอบ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิ๊กดูรายละเอียด...