แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะสหวิทยาการ ประจำปี 2565

27 ธ.ค.64 เวลา 07.30 น. คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร กองบริหารงานคณะ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน "โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะสหวิทยาการ ประจำปี 2565" ณ ลานกิจกรรม อาคารสำนักงานบริหาร