...

คณะสหวิทยาการ จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสหวิทยาการ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมคณบดีคณะสหวิทยาการ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ ได้กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี เมื่อครั้นดำรงตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะสหวิทยาการ และขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในคณะสหวิทยาการ ที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของคณะให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี ได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคนใหม่ ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด