...

คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอพรปีใหม่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าพบ  รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564  ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการขอพรและขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน การดำเนินงานของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มาโดยตลอด

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด