...

คณะสหวิทยาการ การพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้า อ.สังคม จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมอาจารย์คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เหมัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ผิวเผื่อน และ อ.ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู  โดยเป็นงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์  และทางคณะวิจัยจึงได้จัดกิจกรรมคืนผลวิจัยสู่ชุมชน  โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาการถ่ายทอดผลการวิจัยในเขตพื้นที่ศึกษาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้า อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย กับเมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุวรัจน์ ชานัย กำนันตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมจะเริ่มจากการสรุปผลการนำดำเนินการวิจัยทั้งการสำรวจพันธุ์ไม้ การสร้างสื่อ การค้นหาอัตลักษณ์ การสร้างอาหารท้องถิ่น การพัฒนาที่พัก การจัดรายการนำเที่ยว การผลิตสื่อหนังสั้นและรายการนำเที่ยว  ภายหลังจากการสรุปการดำเนินการจึงเป็นการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบภูหนอง  จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยมีอาสาสมัครนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ และตัวแทนจากส่วนราชการได้แก่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีผู้ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวรวม 30 คน โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ พันโขดแสนไคร้ตอนบน โดยการนำเสนอหินเต่า หินบ่อง และดอนคอนข้างกลางลำแม่น้ำโขงที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ชมการเปิดตัวสวนสวนกาแฟ-โกโก้อินทรีย์ริมโขงเป็นครั้งแรก รวมถึงการแนะนำพันธุ์ไม้หายาก ชาจากต้นไคร้น้ำ นอกจากนี้ในภาคค่ำ ยังเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะหนังสั้น ชื่อเรื่อง “ภูหมอก” ผลิตโดยนักศึกษาคณะสหวิทยาการ โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว 4 ชุมชนโดยรอบภูหนอง ผ่านสื่อภาพยนตร์ขนาดใหญ่บริเวณริมหนองปลาบึก โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน นับว่าเป็นการนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบสมัยใหม่ และยกระดับผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบภูหนอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ภาพ / ข่าว : รศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ 

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด