...

บุคลากรคณะสหวิทยาการเดินทางเข้าร่วมงาน“ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย บุคลากรคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมงาน“ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564” ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

 

ข่าวล่าสุด