...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2564

✨ โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ ม.6 , สายอาชีพ , เด็กซิ่ว ✨

มีทุนการศึกษาและสามารถกู้ยืม กยศ. ได้ 100%

เปิดรับสมัครและคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2564

📝 ขั้นตอนการสมัคร

สมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/

✅ ใช้ GPAX 2.50 หรือ คะแนน O-Net

📍 เปิดรับสมัคร 13 สาขา ได้แก่

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

9. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

10. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

11. สาขาวิชานิติศาสตร์

12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์. 

042 415 640 , 089 861 9741 และ 095 598 1125

📌 ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่

รับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

-----------------------------------

NKC #KKU #INNKC #คณะสหวิทยาการ #เรียนไหนดี #เรียนมข

 

ข่าวล่าสุด