...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการทำบุญหอพักและโรงอาหารกลางคอมเพล็กซ์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงอาหารกลางคอมเพล็กซ์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการทำบุญหอพักและโรงอาหารกลางคอมเพล็กซ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งประพรมน้ำพุทธมนต์อาคารหอพักภายในทั้ง 3 หลัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและนักศึกษา

ข่าวล่าสุด