...

คณบดีคณะสหวิทยาการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 28 ปี

 

9 กันยายน 2564 ณ อาคารสุทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 28 ปี โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูป ได้รับความเมตตากรุณาจากพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ความเมตตามารับบิณฑบาต ทั้งนี้คณะคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้นโรงพยาบาลจังหวัดเลย  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธี

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด