...

คณะสหวิทยาการ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจช่วยชาติวันละบาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลหนองคาย ผศ.ดร.ธนัญชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร บุคลากร กองบริหารงานคณะ มอบหน้ากาก N95 ชุด PPE สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลหนองคายเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจช่วยชาติวันละบาทของกลุ่มภารกิจด้านสังคมร่วมกับคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ข่าวล่าสุด