...

คณะสหวิทยาการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

18 พ.ย. 64 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดการแต่งกายย้อนยุค ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3,000 บาท โดยในปีนี้มีการรักษาความปลอดภัยเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวล่าสุด