...

คณะสหวิทยาการ ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 10 เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล แห่งที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร กองบริหารงานคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลแห่งแรกในระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นธนาคารโรงเรียนดิจิทัลแห่งที่ 5 ในพื้นที่ธนาคารออมสินภาค 10 ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และฝากเงินขวัญถุงสำหรับนักศึกษาที่เปิดบัญชีใหม่ 1,000 คน โดยมีธนาคารออมสินสาขาหนองคายเป็นสาขาพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ มีผู้บริหารของสถานศึกษา และผู้บริหารของธนาคารออมสินภาค 10 เข้าร่วมพิธี พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียนดิจิทัลคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนัยนา ไพบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย คุณผดุงจิตร ทองทา ผู้อำนวยการเขตหนองคาย และคุณสุปราณี สุระอุดร ผู้จัดการสาขาหนองคาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) ระหว่างธนาคารออมสินกับคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมี ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิริวงษ์ เอียสกุล ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ.ดร.ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

 

 

ข่าวล่าสุด