...

คณะสหวิทยาการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันสื่อมวลชน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

        เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Innovation Park อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันสื่อมวลชน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย นางแพงจัน แพงเมือง อธิบดีฝ่ายการวางแผนและความร่วมมือด้านการต่างประเทศ และคณะ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น เป็นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งในราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีแผนกิจกรรมในแผนการท่องเที่ยวในปี 2023 - 2027 ภาคการรวมมือด้านการพัฒนาและการตลาดการท่องเที่ยว และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุ้มครองการท่องเที่ยว

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด