...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการประกวดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬา หอนักศึกษาคณะสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดหอพักนักศึกษา (The Best of room Contest 2022) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาหอพักให้สะอาดสวยงามน่าอยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในหอพักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนจัดกิจกรรมการประกวดหอพักซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท , กิจกรรมสอยดาวจับของขวัญ และดนตรีโฟล์คซอง

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด