...

คณะสหวิทยาการ ร่วม“โครงการเปิดบ้านตลาดนัดหลักสูตร” ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย

วันที่ 17 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น. คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในโครงการเปิดบ้านตลาดนัดหลักสูตร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมงาน ซึ่งการออกแนะแนวในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด