...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 คณะสหวิทยาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ณ บริเวณเรือนรับรอง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม , บุคลากรจากกองบริหารงานคณะ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่บริษัทสีชมพู เซฟตี้ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด