...

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

       

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ทางด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตรฺ บริหารธุรกิจสังคม และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย


ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด