...

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการพร้อมด้วยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะและบุคลากรให้การต้อนรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ซึ่งในระหว่างเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ยังได้แวะทักทายกับนักท่องเที่ยวและนักเรียนที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด