...

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง นำโดยนายสงวน ฮองต้น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะครู และได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ได้กล่าวในนามตัวแทนของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่อาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาศึกษาดูงานที่คณะสหวิทยาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาจะได้รับความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และหวังว่าท่านและคณะจะกลับมาเยี่ยมเยือนคณะสหวิทยาการอีกในโอกาสต่อไป

จากนั้นรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ควอนตัมคอมพิวเตอร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวัญ เริ่มสูงเนินและอาจารย์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เข้าร่วมศึกษาดูงานกว่า 200 คน

ภาพข่าว : อนิรุต สุทธินันท์ ,ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด