...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดหนองคาย

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายจรูญ จิตรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานและบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือและนำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง จังหวัดหนองคาย โดยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด