รอบรั้วโรงเรียน

ประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายวรเทพ  ฉิมทิม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำคณะอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมรับฟังการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอ

อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย &

อ่านต่อ

English Camp 20 ม.ค. 2562

ในวันที่ 20 มกราคม 2662 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรเทพ ฉิมทิม พร้อมคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ได้ฝึกการใช้ภาษาจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และคิดว

อ่านต่อ

ทำไมต้องสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วิสัยทัศน์ (Vission) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) เป็นโรงเรียนสาธิตชั้นนำในระดับ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ เน้นปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนร่วมผลิตบัณฑิตกับคณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์

หลักสูตร

ปฏิทินกิจกรรม

21 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

  • 21 พฤษภาคม 2562 09:00 น. - 12:00 น.

21 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

  • 21 พฤษภาคม 2562 13:00 น. - 16:00 น.

23 พ.ค.

กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • 23 พฤษภาคม 2562 08:30 น. - 12:00 น.

24 พ.ค.

กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • 24 พฤษภาคม 2562 08:30 น. - 16:30 น.

27 พ.ค.

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2562

  • 27 พฤษภาคม 2562 08:00 น.

12 มิ.ย.

พิธีไหว้ครู

  • 12 มิถุนายน 2562 08:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์